KG Partners Property Sp. z o.o.


Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi usługami skontaktuj się z nami

KG Partners Property Sp. z o.o.
ul. T. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

Telefony:
tel. (22) 33-11-222

Internet:
biuro@kgpartners.pl
www.kgpartners.pl

KG Partners Property Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000092761, REGON 016305431, NIP 526-24-56-809, Kapitał zakładowy 250,000,00 zł.

Mapa dojazdu


Formularz kontaktowy


(22) 33 11 222, biuro@biuradowynajecia.info
KG Partners Property Sp. z o.o., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa