Słownik


Działamy na rynku nieruchomości komercyjnych od początku 1998 roku. Jesteśmy specjalistami w zakresie wynajmu powierzchni biurowych i handlowych. Wieloletnie doświadczenia naszego Zespołu wspierają i pomagają naszym klientom w podejmowaniu decyzji przy poszukiwaniu nowej siedziby, renegocjacji obecnych warunków najmu czy konsolidacji. Znajdujemy najlepsze i optymalne rozwiązania przy dokonywaniu wyboru nowego biura czy powierzchni handlowej.

A


Add-on faktor (współczynnik powierzchni wspólnych)

Współczynnik ten jest obliczany indywidualnie dla każdego budynku biurowego i określa w procentach stosunek powierzchni wspólnych w biurowcu do powierzchni użytkowej całego biurowca - zwykle jest to od kilku do kilkunastu procent. Powierzchnie wspólne to recepcja, korytarze, pomieszczenia techniczne, ciągi komunikcyjne itd. Współczynnik ten zawsze jest dodawany do powierzchni najmu netto.

Przykład: 

wynajmujemy  - 200 m2 (powierzchnia najmu netto)

współczynnik powierzchni wspólnych w biurowcu wynosi - 5%

powierzchnia najmu brutto = 200m2 x 5% = 210 m2

Ważne:

Najemca płaci właścicielowi czynsz najmu za powierzchnię najmu brutto.

Koszty eksploatacji, które płaci najemca, są również powiększone o współczynnik powierzchni wspólnych.

 

 

 

C


Czynsz najmu (bazowy)

Czynsz najmu ( bazowy ) – to czynsz podstawowy określony w umowie najmu. Czynsz ten określamy w kwocie netto (bez VAT).

Czynsz najmu efektywny

Czynsz najmu efektywny  – to czynsz, który faktycznie płaci Najemca po uwzględnieniu udzielonych rabatów, ulg czy zwolnień. Przykład: Firma wynajęła powierzchnię biurową na 5 lat , uzgodniono w umowie najmu czynsz bazowy netto - 10.000 PLN. W wyniku negocjacji właściciel zwolnił Najemcę z płacenia czynszu przez pierwsze 5 miesięcy (czyli Najemca otrzymał rabat w wysokości 50.000 PLN). Czynsz efektywny dla tego kontraktu wynosi 9.166,66 PLN - czyli Najemca faktycznie zapłaci średnio - miesięcznie tę kwotę.

U


Umowa najmu

Umowa najmu jest umową cywilnoprawną pomiędzy najemcą a wynajmującym ( właścicielem ). Umowa ta powoduje, że powstaje zależność pomiędzy stronami umowy. Wyszczególnia prawa i obowiązki właściciela ( wynajmującego ) i użytkownika ( najemcy ). Umowa ta musi być sporządzona ze szczególną starannością i powinna jasno określać zobowiązania stron.

W


Współczynnik powierzchni wspólnych (Add-on factor)

Współczynnik ten jest obliczany indywidualnie dla każdego budynku biurowego i określa w procentach stosunek powierzchni wspólnych w biurowcu do powierzchni użytkowej całego biurowca - zwykle jest to od kilku do kilkunastu procent. Powierzchnie wspólne to recepcja, korytarze, pomieszczenia techniczne, ciągi komunikcyjne itd. Współczynnik ten zawsze jest dodawany do powierzchni najmu netto.

Przykład: 

wynajmujemy  - 200 m2 (powierzchnia najmu netto)

współczynnik powierzchni wspólnych w biurowcu wynosi - 5%

powierzchnia najmu brutto = 200m2 x 5% = 210 m2

Ważne:

Najemca płaci właścicielowi czynsz najmu za powierzchnię najmu brutto.

Koszty eksploatacji, które płaci najemca, są również powiększone o współczynnik powierzchni wspólnych.

 

(22) 33-11-222, biuro@kgpp.pl (22) 33-pokaż numer, biuro@kgpp.pl