Słownik


Działamy na rynku nieruchomości komercyjnych od początku 1998 roku. Jesteśmy specjalistami w zakresie wynajmu powierzchni biurowych i handlowych. Wieloletnie doświadczenia naszego Zespołu wspierają i pomagają naszym klientom w podejmowaniu decyzji przy poszukiwaniu nowej siedziby, renegocjacji obecnych warunków najmu czy konsolidacji. Znajdujemy najlepsze i optymalne rozwiązania przy dokonywaniu wyboru nowego biura czy powierzchni handlowej.

A


Add-on factor (współczynnik powierzchni wspólnych)

Współczynnik ten jest obliczany indywidualnie dla każdego budynku biurowego i określa w procentach stosunek powierzchni wspólnych w biurowcu do powierzchni użytkowej całego biurowca - zwykle jest to od kilku do kilkunastu procent. Powierzchnie wspólne to recepcja, korytarze, pomieszczenia techniczne, ciągi komunikcyjne itd. Współczynnik ten zawsze jest dodawany do powierzchni najmu netto. 

Przykład

Wynajmujemy  200 m2 (powierzchnia najmu netto), a  współczynnik powierzchni wspólnych w biurowcu wynosi 5%. Więc: powierzchnia najmu brutto = 200m2 x 5% = 210 m2

Ważne:

Najemca płaci właścicielowi czynsz najmu za powierzchnię najmu brutto
Koszty eksploatacji, które płaci najemca, są również powiększone o współczynnik powierzchni wspólnych.

Asking rent

Z ang. Czynsz wywoławczy. Stawka oferowana wyjściowo przez wynajmującego, wyrażana w EUR bądź PLN. Zazwyczaj podlega negocjacjom. 

B


BMS (Building Management System)

Z ang. System Zarządzania Budynkiem, czyli zarządzenie systemami automatycznego sterowania w budynku (zwłaszcza w inteligentnym). Zadaniem BMS jest integrowanie instalacji wystepujących na obiekcie, takich jak elektryczna, sterowanie klimatyzacją czy oświetleniem. 

 

Break option

Z ang. prawo do zerwania / opcja wcześniejszego wyjścia. Prawo do zakończenia najmu wcześniej niż okres zapisany w umowie, zazwyczaj pod określonymi warunkami dodatkowymi. Okoliczności oraz warunki Break option muszą zostać zapisane w umowie.

C


Cash flow

Zestawienie przepływów gotówkowych związanych z najmem, najczęściej w formie tabeli z rozbiciem na poszczególne lata najmu. Pozwala na porównanie kosztów najmu w budynkach i w związku z tym służy jako jedno z podstawowych narzędzi przy porównywaniu ofert. Występuje również pod nazwą Zestawienie kosztów.

 

CBD (Central Business District)

Z ang. Centralna Dzielnica Biznesowa. W Warszawie to obszar pomiędzy ulicami: Elektoralną, al. J. Pawła II, Nowogrodzką i Marszałkowską. 

Czynsz najmu (bazowy)

Czynsz podstawowy określony w umowie najmu. Czynsz ten określamy w kwocie netto (bez VAT).

Czynsz najmu efektywny

Czynsz, który faktycznie płaci Najemca po uwzględnieniu udzielonych rabatów, ulg czy zwolnień.

 

Przykład:

Firma wynajęła powierzchnię biurową na 5 lat, uzgodniono w umowie najmu czynsz bazowy netto 10.000 PLN. W wyniku negocjacji właściciel zwolnił Najemcę z płacenia czynszu przez pierwsze 5 miesięcy (czyli Najemca otrzymał rabat w wysokości 50.000 PLN). Czynsz efektywny dla tego kontraktu wynosi 9.166,66 PLN - czyli Najemca faktycznie zapłaci średnio miesięcznie tę kwotę.

Czynsz transakcyjny

Wynegocjowana stawka czynszu bazowego, który pojawia się później w umowie najmu. Inaczej Transaction Rent.

Czynsz wywoławczy

Po ang. Asking Rent. Stawka oferowana wyjściowo przez wynajmującego, wyrażana w EUR bądź PLN. Zazwyczaj podlega negocjacjom. 

F


Fit out

Aranżacja powierzchni biurowej, która jest realizowana po podpisaniu umowy/aneksu do umowy najmu powierzchni biurowej.

H


HOT (Heads of Terms)

Jest formą rezerwacji powierzchni; opisuje główne komercyjne założenia wynegocjowanej oferty w budynku, gdzie Najemca planuje wynająć powierzchnię.

Występuje także pod nazwami: LOT (Letter of Intent), List intencyjny. 

Hot desk

Wynajem biurka w przestrzeni co-workingowej (współdzielonej). Hot desk to polityka zajmowania biurek charakteryzująca się czasowym zajmowaniem biurka przez różne osoby bądź jego współdzielenia przez te same osoby w różnym czasie. Hot desk to zwrot charakterystyczny dla ofert biur serwisowanych. 

L


Leasing Manager

Z ang. manager ds. wynajmu. Osoba zajmująca się wynajmem powierzchni w biurowcach, centrach handlowych czy parkach logistycznych.

List intencyjny

Jest formą rezerwacji powierzchni; opisuje główne komercyjne założenia wynegocjowanej oferty w budynku, gdzie Najemca planuje wynająć powierzchnię.

Występuje także pod nazwami: HOT (Heads of Terms), LOT (Letter of Intent). 

LOI (Letter of Intent)

Jest formą rezerwacji powierzchni; opisuje główne komercyjne założenia wynegocjowanej oferty w budynku, gdzie Najemca planuje wynająć powierzchnię.

Występuje także pod nazwami: HOT (Heads of Terms), List intencyjny. 

O


Opcja wcześniejszego wyjścia

Prawo do zakończenia najmu wcześniej niż okres zapisany w umowie, zazwyczaj pod określonymi warunkami dodatkowymi. Okoliczności oraz warunki Opcji wcześniejszego wyjścia muszą zostać zapisane w umowie. Występuje także pod nazwą Break option.

Open space

Z ang. otwarta przestrzeń. Oznacza otwarty układ przestrzeni, tj. bez ścian działowych, wydzielonych pokoi, itd. Zwrot najczęściej używany w odniesieniu do sektora nieruchomości biurowych. 

P


Property Manager (PM)

Z ang. zarządca nieruchomości. Osoba zajmująca się nieruchomością, mająca za zadanie analizę i monitorowanie czynników, który mają wpływ na racjonalne gospodarowanie nieruchomością i podejmowanie stosownych decyzji na tej podstawie. Manager działa w imieniu właścicela w przypadku dostarczania takich usług jak sprzątanie, ochrona budynku, rozliczanie opłat za czynsz i koszty eksploatacyjne. 

Property Particulars

Z ang. dane szczegółowe nieruchomości. Krótka informacja o nieruchomości, zazwyczaj w formie broszury. Tworzona cyklicznie, aby na bieżąco informować o dostępnych powierzchniach na wynajem. 

S


System Zarządzania Budynkiem

Po ang. Building Management System, czyli zarządzenie systemami automatycznego sterowania w budynku (zwłaszcza w inteligentnym). Zadaniem BMS jest integrowanie instalacji wystepujących na obiekcie, takich jak elektryczna, sterowanie klimatyzacją czy oświetleniem.

T


TBC

Z ang. to be confirmed, czyli: do potwierdzenia. Zwrot często używany w opisach lokali do wynajęcia.

Transaction Rent

Wynegocjowana stawka czynszu bazowego, który pojawia się później w umowie najmu. Inaczej czynsz transakcyjny.

U


Umowa najmu

To umowa cywilnoprawną pomiędzy najemcą a wynajmującym (właścicielem). Umowa ta powoduje, że powstaje zależność pomiędzy stronami umowy. Wyszczególnia prawa i obowiązki właściciela (wynajmującego) i użytkownika (najemcy). Umowa ta musi być sporządzona ze szczególną starannością i powinna jasno określać zobowiązania stron.

V


Viewing

Z ang. wizytacja. Odwiedziny nieruchomości przez potencjalnego najemcę. 

W


Współczynnik powierzchni wspólnych (Add-on factor)

Współczynnik ten jest obliczany indywidualnie dla każdego budynku biurowego i określa w procentach stosunek powierzchni wspólnych w biurowcu do powierzchni użytkowej całego biurowca - zwykle jest to od kilku do kilkunastu procent. Powierzchnie wspólne to recepcja, korytarze, pomieszczenia techniczne, ciągi komunikcyjne itd. Współczynnik ten zawsze jest dodawany do powierzchni najmu netto. 

Przykład

Wynajmujemy  200 m2 (powierzchnia najmu netto), a  współczynnik powierzchni wspólnych w biurowcu wynosi 5%. Więc: powierzchnia najmu brutto = 200m2 x 5% = 210 m2

Ważne:

Najemca płaci właścicielowi czynsz najmu za powierzchnię najmu brutto
Koszty eksploatacji, które płaci najemca, są również powiększone o współczynnik powierzchni wspólnych.

 

Z


Zarządca nieruchomości

Po ang. Property Manager (PM). Osoba zajmująca się nieruchomością, mająca za zadanie analizę i monitorowanie czynników, który mają wpływ na racjonalne gospodarowanie nieruchomością i podejmowanie stosownych decyzji na tej podstawie. Manager działa w imieniu właścicela w przypadku dostarczania takich usług jak sprzątanie, ochrona budynku, rozliczanie opłat za czynsz i koszty eksploatacyjne. 

Zestawienie kosztów

Zestawienie przepływów gotówkowych związanych z najmem, najczęściej w formie tabeli z rozbiciem na poszczególne lata najmu. Pozwala na porównanie kosztów najmu w budynkach i w związku z tym służy jako jedno z podstawowych narzędzi przy porównywaniu ofert. Występuje również pod nazwą Cash flow.

(22) 33-11-222, biuro@kgpp.pl (22) 33-pokaż numer, biuro@kgpp.pl